Màng lọc MBR Deerfos Model DFX

Màng lọc MBR Deerfos Model DFX

Màng lọc MBR Deerfos Model DFX

Jul 02, 2021 - > Lĩnh vực hoạt động

Việt Water chuyên cung cấp Màng lọc MBR Deerfos Model DFX Korea Chính hãng trên toàn quốc. Màng lọc MBR Deerfos Model DFX xử lý nước thải thế hệ mới được tối ưu thiết kế nhằm đảm bảo vận hành ổn định và cam kết hiệu quả xử lý nước thải.