Tin về môi trường tại Việt Nam

Việt Nam: Chính phủ hướng đến nguồn năng lượng tái tạo

Việt Nam: Chính phủ hướng đến nguồn năng lượng tái tạo

Jun 09, 2021 - > Tin tức

Việt Nam: Chính phủ hướng đến nguồn năng lượng tái tạo - Chính phủ Việt Nam từ cuối năm 2015 đã ra quyết định số 2068/QĐ-TTg với mục tiêu: “Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng so với phương án phát triển bình thường”.